La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Revista Temes Rurals

La Fundació del Món Rural (FMR) té entre els seus objectius principals promoure la reflexió sobre els territoris rurals i alhora divulgar-ne una visió moderna com a zones diverses i actives que econòmicament són, compromeses amb els seus valors socials i culturals i respectuoses amb el medi natural. És en aquest sentit que neix la revista Temes Rurals, que pretén conscienciar la societat catalana del valor estratègic que té el món rural per al desenvolupament socioeconòmic del país.

Temes Rurals és una revista digital amb periodicitat anual que pot esdevenir una peça clau per a la creació d’una xarxa d’experts sobre ruralitat que seria, alhora, de gran utilitat per a la proposta de noves línies d’investigació. Els seus principals objectius van enfocats en aquesta direcció: situar la ruralitat com a tema important en la recerca acadèmica, difondre d’una manera científica i alhora divulgativa el món rural, incentivar la investigació sobre aquests territoris i aglutinar la informació i els projectes més importants relacionats amb la ruralitat desenvolupats any rere any

 

Temes Rurals núm. 2

Llegeix la revista en línia:

Descarrega la revista completa

Descarrega la revista per eixos:

Descarrega la revista per articles:

 

Temes Rurals núm. 1

Llegeix la revista en línia:

Descarrega la revista completa

Descarrega la revista per eixos: