La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Avaluació de l'impacte territorial de les infraestructures de regadiu

Impulsat aquest projecte amb l’objectiu principal de posar de manifest la importància cabdal de les infraestructures de regadiu pel desenvolupament del territori, tant des d’una vessant social i econòmica com ambiental. En el mapa es representa el territori sobre el qual s’ha realitzat l’anàlisi i la diagnosi per a l’estudi d’avaluació de l’impacte territorial de la implantació del Canal Algerri-Balaguer.

Àmbit d'actuació: 
Noguera

El projecte de Camins ramaders o Transhumància té l’objectiu de recuperar informació no catalogada, catalogar una gran quantitat d’informació cartogràfica i dibuixar una xarxa de camins ramaders existents al nostre país. L’àmbit territorial del projecte és tota Catalunya, tot i així en aquest mapa es localitzen aquelles comarques en les quals s’han dut a terme accions de difusió del projecte.

Àmbit d'actuació:
Montsià, Pallars Sobirà

El programa ODISSEU pretén prevenir i frenar la migració juvenil cap al medi urbà i peri-urbà, a partir de facilitar la inserció laboral dels i les joves i promoure el seu compromís social amb el territori rural. Això es vol portar a terme mitjançant un programa que actuarà de forma transversal sobre els agents que incideixen en aquesta transició i que portarà a terme accions de divulgació i sensibilització sobre els impactes de la migració juvenil de les zones rurals. Prèviament, s’elabora una diagnosi territorial per a determinar quines són les característiques sociodemogràfiques i quin és el comportament migratori dels joves originaris d’aquest territori. Els mapa representat aquí mostra les comarques seleccionades per a realitzar aquesta diagnosi.

Àmbit d'actuació:
Alt Urgell, Alta Ribagorça, Noguera, Priorat, Ribera d'Ebre, Ripollès, Solsonès

La iniciativa “Rudona: informació, orientació i formació per al foment de l’ocupació de les dones rurals” es va iniciar el 2007 amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de les dones rurals a partir d’un servei integral que permeti facilitar l’accés a l’ocupació, a la formació, la promoció professional i a unes millors condicions de treball.

En aquest mapa es representen les comarques escollides per a analitzar els trets més significatius i els principals obstacles per a la inserció, manteniment o promoció de les dones rurals al mercat laboral.

Àmbit d'actuació:
Alt Empordà, Alt Urgell, Conca de Barberà, Pla d'Urgell, Ripollès, Solsonès, Terra Alta, Vallès Oriental

projecte que parteix d’un estudi previ realitzat per la FMR el 2010 “Dones i serveis d’atenció a les persones al món rural català” que amb l’objectiu de promoure l’atenció a la dependència al món rural i l’ocupació femenina a través del cooperativisme agrari, es va localitzar quins són els territoris amb més oportunitats i va veure quines són les millors opcions empresarials per a desenvolupar el projecte.

En aquest mapa es representen les comarques on s’ha elaborat una diagnosi detallada a nivell municipal per a determinar on seria viable un projecte d’atenció a les persones gestionat des de les cooperatives agràries.

Àmbit d'actuació:
Bages, Pla d'Urgell, Priorat, Segrià, Terra Alta

Emprendre a la Meva Escola (EME) és un programa pedagògic de foment de cultura emprenedora impulsat i coordinat per la FMR en el marc del projecte RuralActiva. A través d’activitats didàctiques, vol fomentar actituds i habilitats emprenedores entre l’alumnat d’Educació Primària de les escoles rurals.

L’activitat es concreta en què l’alumnat crea i gestiona una cooperativa durant el curs escolar, en el marc de la qual es fabriquen productes que posteriorment es venen en un mercat o fira del seu poble i llurs beneficis es destinen a una activitat comuna i un tant per cent a una ONG que escullin. La informació d’aquest mapa mostra a on s’han portat a terme actes públics del projecte.

Àmbit d'actuació:
Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Les Garrigues, Montsià, Osona, Priorat, Ribera d'Ebre, Segrià, Terra Alta

Impulsat aquest projecte amb l’objectiu principal de posar de manifest la importància cabdal de les infraestructures de regadiu pel desenvolupament del territori, tant des d’una vessant social i econòmica com ambiental. En el mapa es representa el territori sobre el qual s’ha realitzat l’anàlisi i la diagnosi per a l’estudi d’avaluació de l’impacte territorial de la implantació del Canal Algerri-Balaguer.

Àmbit d'actuació:
Noguera

D’aquest mapa mostra a on s’han portat a terme diagnosis o estudis de prospecció, actuacions, actes públics i actes de difusió dels projectes finalitzats durant l’any 2012 i en els que s’està treballant.

A partir de les conclusions de l’estudi “La regulació de la recol·lecció de bolets a Catalunya”, en el qual la FMR, en col·laboració amb el CTFC i el PNIN de Poblet, va fer una primera aproximació per a l’ordenació de la recol·lecció de bolets a Catalunya, es va plantejar realitzar una prova pilot de l’establiment d’una normativa de regulació de la recol·lecció de bolets i altres fongs dins l’àmbit territorial de les forests públiques del Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet. En aquest mapa es mostra el territori que s’inclou en aquesta prova pilot.

Àmbit d'actuació:
Conca de Barberà

D’aquest mapa mostra a on s’han portat a terme diagnosis o estudis de prospecció, actuacions, actes públics i actes de difusió dels projectes finalitzats des de la FMR en els quals s’ha treballat i s’està treballant.

En aquest mapa s’hi troben els projectes següents: Oberc; Arrels; Ruralactiva; El valor ocult de l’activitat agropecuària; El valor afegit dels aliments a través de les marques de qualitat i origen; Immigració i alimentació, noves oportunitats per al sector agrari català; Present i futur de l’alimentació a Catalunya. Estudi prospectiu

Àmbit d'actuació:
tota Catalunya