La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Rudona

Resum del projecte: 

El projecte Rudona, impulsat per la FMRm, pretén donar resposta a necessitats de les dones rurals a partir d’un servei integral que permeti facilitar l’accés a l’ocupació, a la formació, la promoció professional i a unes millors condicions de treball.

La iniciativa Rudona: informació, orientació i formació per al foment de l’ocupació de les dones rurals pretén donar resposta a necessitats de les dones rurals a partir d’un servei integral que permeti facilitar l’accés a l’ocupació, a la formació, la promoció professional i a unes millors condicions de treball.

Les seves principals línies d’intervenció són:

 • Oferir informació i orientació sobre iniciatives empresarials i la seva gestió a l’entorn rural.
 • Generar una oferta formativa i laboral amb perspectives de futur i de serveis adaptats a les seves necessitats.
 • Potenciar activitats econòmiques i iniciatives emprenedores d’autoocupació i de diversificació de les activitats ubicades en el medi rural.

Rudona és un projecte impulsat per la Fundació del Món Rural i la Fundació Maria Aurèlia Capmany, promogut pel Departament de Treball i el Servei d’Ocupació de Catalunya en col·laboració amb el Fons Social Europeu i amb el suport del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

El paper de la dona és clau per vertebrar el medi rural: per gestionar el seu capital sociocultural i per garantir la continuïtat de la població i les noves generacions al territori.

La igualtat d’oportunitats entre homes i dones al mercat laboral de les zones rurals fomenta el seu desenvolupament, ja que genera noves opcions per crear activitat econòmica i per millorar els serveis al territori.
Fins ara la dona ha tingut dificultats per accedir, mantenir-se o ascendir al món del treball a l’entorn rural. La sobrecàrrega de responsabilitats familiars o el poc reconeixement de la seva feina han influït en aquesta situació.

El projecte Rudona centra els seus esforços a potenciar les capacitats, la iniciativa, la formació i l’autonomia de la dona rural. L’objectiu és que millori la seva inserció laboral allà on està subrepresentada i que incrementi la seva participació en les empreses rurals. La iniciativa també vol impulsar el protagonisme de les dones en la creació de llocs de treball i empreses en els nous jaciments d’ocupació: el turisme rural, l’artesania, les petites industries agroalimentàries, els serveis de suport a les persones, etc.

El projecte s’implementarà entre el 2007 i el 2009 . En la primera fase de detecció de necessitats, aquesta es durà a terme en vuit comarques catalanes: el Solsonès, el Pla d’Urgell, l’Alt Urgell, la Terra Alta, la Conca de Barberà, el Ripollès, l’Alt Empordà i el Vallès Oriental l de prospecció sobre les necessitats de les dones rurals. A més, se celebraran jornades de divulgació sobre diferents àmbits temàtics:

 • La realitat de les dones rurals catalanes
 • La cotitularitat a les explotacions agrícoles i ramaderes
 • Els nous jaciments d’ocupació

Així mateix, Rudona impulsa tot un seguit d’activitats de formació continua sobre:

 • Noves tecnologies aplicades a la gestió d’empreses i serveis en l’àmbit rural
 • Gestió del treball a distància i teletreball
 • Gestió i direcció de petites empreses
 • Serveis de cura de les persones
 • Sostenibilitat econòmica, social i mediambiental
 • Conciliació, organització i gestió del temps