La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Repoblament Rural

Resum del projecte: 

El despoblament és un dels temes clau a l’hora d’afrontar la realitat del món rural. El degoteig de població constant que pateix el món rural es plasma en diversos estudis sobre la temàtica. L’Atles de la Nova Ruralitat i l’Observatori del Món Rural en són un bon exemple i constaten que és un dels reptes més urgents dels territoris rurals, especialment dels municipis més petits, que per qüestions òbvies són els que tenen més dificultat en atreure població. Construir l’escenari adequat que generi atracció poblacional no és senzill i hi intervenen molts factors com l’educació, l’estratègia socioeconòmica local, el model laboral, la connectivitat o l’accessibilitat però sovint ens oblidem d’aspectes que a priori haurien de ser més fàcils de transformar en realitat del que ho són actualment: col·laboració institucional real a tots els nivells i facilitar l’arribada de potencial humà.

És possible que el món rural guanyi població? Establir una estratègia conjunta publico-privada és possible? Quines eines es poden desenvolupar en aquest sentit? Quines respostes podem donar als municipis petits? Els equips de govern dels municipis rurals tenen les competències necessàries per revertir la pèrdua poblacional?

 

Anàlisi demogràfica i projecció de la població dels municipis rurals catalans

Els estudis demogràfics i les projeccions de població constitueixen unes eines de gran utilitat per les administracions públiques: el coneixement de les característiques de la població, el seu nombre, la seva distribució per sexe i edat, el nombre de naixements, defuncions i migracions, així com de la dinàmica demogràfica en general d'un territori concret, representen una informació indispensable pel bon disseny de les diverses actuacions de les administracions públiques. La present projecció de població, que parteix d’una anàlisi de les tendències demogràfiques més recents dels municipis catalans de més de 2.000 habitants a l’any 2017 així com de les agrupacions de la resta de municipis rurals, inclou diferents hipòtesis d’evolució futura de la seva població condicionades per l’evolució posterior a la Gran Recessió de 2008 i en les quals les hipòtesis migratòries són les que tenen un major pes.

 

Consulta el resum executiu de l'anàlisi demogràfica i projecció de la població dels municipis rurals catalans (2002-2027)

Consulta l'informe de l'anàlisi demogràfica i projecció de la població dels municipis rurals catalans (2002-2027)

 

Jornada Repoblem el Territori

Amb l’objectiu de realitzar propostes que permetin avançar i fer propostes en aquest sentit, vam organitzar la jornada de treball Repoblem el Territori! orientada a generar noves estratègies locals basades en experiències d’èxit. Vam obtenir dades objectives sobre el despoblament del món rural, vam conèixer alguns exemples que considerem que són inspiradors i finalment vam reflexionar conjuntament per proposar accions concretes que facilitin l’arribada de població a les zones rurals. Us presentem les principals conclusions i us facilitem les presentacions dels diferents ponents:

El despoblament i els seus efectes, de José Emilio Guerrero Ginel. 

Joaquín Recaño, presentació de l'anàlisi demogràfica i projecció dels municipis rurals catalans 2017-2027.

Presentació de la Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa. 

Geremia Gios, professor de la Universitat de Trento, va participar en la jornada amb la següent presentació.

El tiquet rural, de Luís Miguel Rebustiello.

Assumpta Duran, membre del Secretariat de l'Escola Rural, ens va parlat del model educatiu: l'arrelament territorial i el poble educador.

Mireia Font, Gerent del Consorci Alt Urgell-Cerdanya, va intervenir amb el Projecte Odisseu-Retorn i inserció de joves al món rural. 

 

 

 

Estat del projecte: 
Finalitzat