La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Purins

Resum del projecte: 

Conèixer el tractament dels purins i les oportunitats que plantegen. 

Celebració de la jornada era fer balanç sobre l’evolució en la gestió, funcionament i percepció sobre els purins des de diferents punts de vista; legal, administratiu, investigació científica, el propi sector agroramader i els mitjans de comunicació.

Objectiu General

Conèixer el tractament dels purins i les oportunitats que plantegen.

El perquè del projecte
 

Jornada 31 d’octubre 2008 al Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.

Elaboració de Conclusions.

Articles d’opinió.