La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Pedagogia de Gestió del Medi Natural

Resum del projecte: 

Es pretén aprofundir en el coneixement de la societat respecte el medi natural català.

Es desenvolupa un projecte conjunt, a partir d’un grup de treball constituït per entitats vinculades en la matèria, que consensuï uns missatges clau al voltant del coneixement i la pedagogia envers la gestió del medi natural (i rural) català.

L’objectiu del Grup de Treball és sensibilitzar a la ciutadania respecte la necessària gestió del medi en el context català a partir d’eines que incideixin directament en l’opinió popular com audiovisuals o material infogràfic.

Es col·labora amb el Centre de la Propietat Forestal, el Cos d’Agents Rurals; la Federació de Caça de Catalunya; Unió de Pagesos; Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya; Consorci Forestal de Catalunya; Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Més informació

 

Documentació:

Infografies estàtiques sobre la gestió forestal, l’activitat cinegètica (caça) i l’adobat orgànic amb fems i purins.

Animacions audiovisuals sobre les tres temàtiques: