La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Odisseu

Resum del projecte: 

És un projecte que ha estat impulsat per la Fundació del Món Rural (FMR) i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) amb l’objectiu de prevenir i frenar la migració juvenil cap al medi urbà i peri-urbà.

És un projecte impulsat per la Fundació del Món Rural (FMR) i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) que pretén prevenir i frenar la migració juvenil cap al medi urbà i peri-urbà. Això s’aconseguirà a partir d’un programa que faciliti la inserció laboral dels i les joves del món rural i que promogui el seu compromís social amb l’àmbit rural. Aquesta iniciativa actuarà en el territori de forma transversal sobre els agents que incideixen en la situació dels joves rurals i portarà a terme accions de divulgació i sensibilització sobre els impactes de la migració juvenil de les zones rurals.

Alhora, es vol afavorir i promoure la integració laboral i l’emprenedoria dels i les joves en les seves zones rurals d’origen. A més, també es vol sensibilitzar a la joventut, als agents locals i al públic en general dels efectes i impactes de la migració juvenil en l’àmbit rural.

És un projecte impulsat per la Fundació del Món Rural (FMR) i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) que pretén prevenir i frenar la migració juvenil cap al medi urbà i peri-urbà. Això s’aconseguirà a partir d’un programa que faciliti la inserció laboral dels i les joves del món rural i que promogui el seu compromís social amb l’àmbit rural. Aquesta iniciativa actuarà en el territori de forma transversal sobre els agents que incideixen en la situació dels joves rurals i portarà a terme accions de divulgació i sensibilització sobre els impactes de la migració juvenil de les zones rurals. Alhora, es vol afavorir i promoure la integració laboral i l’emprenedoria dels i les joves en les seves zones rurals d’origen. A més, també es vol sensibilitzar a la joventut, als agents locals i al públic en general dels efectes i impactes de la migració juvenil en l’àmbit rural.

El programa ODISSEU pretén prevenir i frenar la migració juvenil cap al medi urbà i peri-urbà, a partir de facilitar la inserció laboral dels i les joves i promoure el seu compromís social amb el territori rural. El programa actuarà de forma transversal sobre els agents que incideixen en aquesta transició i portarà a terme accions de divulgació i sensibilització sobre els impactes de la migració juvenil de les zones rurals.

Els seus objectius són:

- Desenvolupar i consensuar eines d’anàlisi per al diagnòstic de la migració juvenil rural, la potencialitat del teixit empresarial, la influència de l’oferta formativa superior en les migracions, i els factors d’atracció del medi rural per a la joventut.

- Fomentar i acompanyar la inserció laboral i la creació d’empreses per joves que contribueixin al desenvolupament de las zones rurals.

- Generar espais de debat i anàlisi entre els agents i institucions que intervenen en polítiques / programes d’ocupació i de joventut.

- Sensibilitzar i posar en coneixement a la ciutadania, sobre l’impacte de la migració juvenil a les zones rurals.

Odisseu s’inicia el 2011 amb el desenvolupament del diagnòstic de Catalunya migració dels joves i les oportunitats de solució en les zones rurals d’origen, així com un compte comparatiu de les històries d’èxit similars en altres països i l’experiència del programa visita d’intercanvi a la Place aux jeunes (Quebec). Aquest projecte analitzar i facilitar als estudiants universitaris rurals per identificar les oportunitats d’ocupació mitjançant la col · laboració amb universitats i associacions empresarials i el govern, amb l’objectiu final que els joves capacitats tornar al camp. A partir de l’anàlisi inicial de la metodologia està dissenyada per ser la intervenció del programa Odysseus, que preveu l’aplicació en els propers anys.

El 2012 va ampliar el territori de l’estudi diagnòstic, a les comarques de l’Alta Ribagorça, Alt Urgell, Solsonès, el Ripollès, la Noguera, la Ribera d’Ebre, i el Priorat.

Valor afegit

Els destinataris del projecte són estudiants universitaris, elegits per dues dinàmiques contraposades: es veuen obligats mobilitat i la major distància als estudis universitaris, els centres de formació sovint es troben en zones urbanes i peri-les urbanes, i el capital humà són els empresaris, ja que segons el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) l’any 2009 a Catalunya el 60% dels empresaris potencials i naixents tenen formació universitària.

Així encoratjar arrel d’aquesta estratègia col · lectiva en les zones rurals és un efecte multiplicador en el territori d’un altre dinàmic (en termes de creació d’ocupació, creixement de la població, etc.) Eviteu que contribueixen al despoblament i el desenvolupament de les zones rurals.

Actuacions realitzades des dels Grups d’Acció Local (GAL)

Dades sobre la implementació del projecte l’any 2012. L’any 2012 el projecte es tutela i cofinança per la Direcció General de Desenvolupament Rural, mitjançant la mesura de cooperació catalana dels Grups d’Acció Local LEADER.

- Comarques d’implementació 14

- Taules de Concertació realitzades 11

- Agents implicats 122

- Universitats contactades 4

- Diagnosis  de territoris: 2 més
 

Actuacions a les comarques el 2012:

- Tallers de foment a l’emprenedoria i presentació experiències joves emprenedors

- Formació per a joves en inserción laboral/emprenedoria

- Presentació empreses a joves rurals

- Enquestes de detecció necessitats: joves i empreses

- Fitxa d’oportunitats d’emprenedoria

- Guia de recursos i potencialitats del territori

- Portal web OdisseuBICAT per a la recerca d’oportunitats laborals al medi rural (ambit nacional)

-  Base de dades de seguiment de la carrera professional d’estudiants (àmbit nacional)