La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Observatori del Món Rural

Resum del projecte: 

L’Observatori del Món Rural és una eina per a donar a conèixer, de forma visual i clara, l’estat de situació del món rural. Té com a antecedents la feina feta des de la Fundació del Món Rural amb les dues edicions de l’Atles de la Nova Ruralitat (2009 i 2015), i es basa en la recopilació de dades d’un conjunt d’indicadors anuals públics, fàcilment actualitzables, que permet copsar d’una ullada el dinamisme del món rural català. A partir dels indicadors agrupats temàticament - demografia, economia, serveis  i qualitat de vida i territori -, permet conèixer l’evolució del món rural respecte l’any anterior, i alhora comparar món rural i món urbà.

La finalitat de l’observatori és divulgativa, però també moure a l’acció. Basat en el concepte d’un quadre de comandament, l’observatori agrupa molta informació dispersa, i ofereix informació clau per orientar accions o projectes de recerca d’aquelles entitats o administracions que desenvolupen la seva activitat en relació  al món rural català.

Documentació del projecte:

Estudi Observatori del Món Rural 2017

Estudi Observatori del Món Rural 2018

 

 
 
Estat del projecte: 
En curs