La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

La regulació de la recol.lecció de bolets silvestres a Catalunya

Resum del projecte: 

Reflexionar sobre la regulació de la recol·lecció de bolets silvestres.

Treballar la regulació de la recol·lecció de bolets a partir d’anàlisis prospectius i del marc normatiu vigent en altres països, i la col·laboració amb  iniciatives recents que suposen un punt de partida en aquest sentit.

Objectiu General

Reflexionar sobre la regulació de la recol·lecció de bolets silvestres.

La producció del sector forestal català representa aproximadament el 3% de la producció final agrària (PFA), i contribueix en el 0,03% al PIB català. Segons les dades dels afiliats a la Seguretat Social (2009), ocupa únicament a unes 2.000 persones. Aparentment, el valor productiu d’aquest sector és marginal.
Tanmateix, Catalunya és un país eminentment forestal. El 61% de la superfície total és forestal, un dels percentatges més elevats de la Unió Europea. En els últims anys s’ha incrementat notablement la freqüentació d’usuaris del bosc per a usos de lleure que ha provocat un augment dels riscos com en el cas dels incendis forestals o dels conflictes amb els propietaris/ gestors de l’espai forestal. La recol•lecció de bolets és un dels casos més paradigmàtics en aquest sentit ja que ha passat de ser una tradició local, podríem dir “pròpiament rural”, a una activitat popularitzada i mediatitzada pel conjunt de la societat. Durant els mesos de tardor, l’aprofitament per part de tercers està socialment acceptat, tot i que l’increment de la freqüentació i l’allunyament de la pràctica tradicional ha generat un escenari controvertit. Actualment i a diferència d’altres regions, al nostre país no existeix un marc normatiu específic sobre la recol•lecció de bolets silvestres.

Jornada de reflexió al Monestir de Poblet.

Elaboració d’una proposta de regulació pel Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet.

Participació en el grup tècnic de la prova pilot.

Articles d’opinió.