La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

La Fundació del Món Rural presenta en societat una eina pionera per a la valoració dels espais agraris

Resum del projecte: 

El projecte sobre la identificació i caracterització dels espais agraris a Catalunya vol esdevenir un element clau en la planificació territorial.

El projecte sobre els Espais Agraris a Catalunya, endegat per la Fundació Món Rural amb la col·laboració de la Fundació Agroterritori l’any 2015, partia de la voluntat d’establir un consens ampli sobre el concepte “d’espai agrari” en una primera fase. Posteriorment, de forma pionera i a partir d’un grup de treball especialitzat, s’ha desenvolupat  la caracterització d’aquets espais a partir d’indicadors objectius que en permeten la seva valoració.

A la web s’hi poden consultar els indicadors analitzats i descarregar la documentació general del projecte (http://espais.fmr.cat/).