La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Indústria al Món Rural

Resum del projecte: 

Conèixer la dinàmica recent de la industria, i més concretament de la indústria  manufacturera, a les comarques rurals catalanes i identificar quin són els elements sectorials, de mercat i de composició empresarial que ajuden a explicar les diferents dinàmiques comarcals durant els anys de la gran recessió econòmica i la recuperació recent.