La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Espais agraris de Catalunya

Resum del projecte: 

La Fundació del Món Rural i la Fundació Agroterritori, moguts per la inquietud d’aprofundir en l’estudi dels Espais Agraris de Catalunya, van impulsar un espai de debat, reflexió i consens a través de la creació d’un Grup de Treball que compta amb la participació de 20 persones expertes en la matèria. El grup en conjunt ha treballat a dos nivells; un grup reduït de persones presencials a les diferents reunions que s’han convocat des de l’organització; i un altre nivell a través de les aportacions enviades per altres persones expertes i externes representatives del sector. 

Tenint en compte la gran varietat de temes a considerar quan es reflexiona al voltant d’un espai complex com és l’agrari, des del l’organització del grup de treball s’ha volgut acotar els següents objectius:

·       La primera, indispensable, és proposar una definició del que és l’espai agrari català que permeti focalitzar la feina posterior del grup de treball i sigui, al mateix temps, una definició consensuada i de referència.

·       La segona és apropar, classificar, definir i debatre criteris per consensuar uns indicadors comuns i atansar, des d’un àmbit reflexiu, els diferents criteris utilitzats per l’administració local i general, i per altres agents i actors implicats del sector. 

·       La tercera és proposar un protocol metodològic que faciliti la ponderació d’aquests indicadors a partir d’una escala de valors. D’aquesta manera es vol aportar una primera proposta de valoració dels espais agraris catalans.

L’objectiu final del grup de treball és esdevenir un referent sobre el tractament dels Espais Agraris a Catalunya que, a la vegada, permeti noves orientacions en la presa de decisions en matèria de planificació territorial, urbanística i sectorial a favor del sector agrari.

A continuació es llisten els principals resultats del projecte:

 

1. Portal web dels “Espais Agraris a Catalunya”

Enllaç directe al portal web sobre “Espais Agraris de Catalunya” on es desenvolupa de forma interactiva els principals resultats del projecte. La pàgina mostra els diferents indicadors estudiats, la seva ponderació i la representació dels escenaris resultants.

Durant l’any 2018, s’ha treballat l’aplicació del “Protocol metodològic per a la caracterització dels espais agraris” per l’àmbit de Terres de Ponent. El resultat de les aportacions del grup de treball es recullen en aquest document: Informe Grup Treball Espais Agraris-Terres de Ponent

Durant l’acte de presentació del web es van oferir les següents ponències:

Presentació Antoni Ferran

Presentació David Vivet

Programa de la jornada

 

2. Document: Espais agraris. Definició i indicadors per a la seva caracterització. 2016.

L'objectiu d'aquest document és ser una eina per  facilitar la caracterització dels espais agraris en el planejament urbanístic a partir de la seva identificació (mitjançant d'indicadors objectivables). L'informe vol ser d’utilitat en la redacció de la futura Llei del Sòl d'Ús Agrari que està desenvolupant-se per part Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i que va ser aprovada a Catalunya com a projecte de llei pel Govern el passat març de 2015 i que en el seu redactat alertava sobre la necessitat de delimitar conceptualment què són els espais agraris al territori. El consens assolit permetrà avançar en la posada en valor efectiva dels espais agraris de Catalunya també des del planejament urbanístic i el Pla Sectorial Agrari.

Informe i Resum exectiu "Espais agraris. Definició i indicadors per a la seva caracterització"

Nota de premsa: Un informe d'experts proposa que els espais agraris tinguin un tractament específic dins del planejament urbanístic

 

3. Jornada: Qui treballarà la terra? Accés a terres i edificacions agràries en desús.

L’objectiu principal d’aquesta jornada és debatre al voltant de la necessitat i possibilitat de garantir l’accés a la terra i a edificacions agràries abandonades a futurs pagesos per a que hi puguin desenvolupar activitat agrària. El creixent nombre de persones interessades en desenvolupar un projecte agrari, així com l’evident abandonament de terres i edificacions agràries en desús, com a conseqüència de la manca de relleu generacional, la planificació urbana no desenvolupada i una baixa productivitat, fan que la gestió d’aquests recursos sigui necessària per garantir la sostenibilitat al món rural.

Afavorir la pagesia i preservar el territori ha esdevingut un repte que cal afrontar, així com assegurar en un futur la productivitat del major nombre de terres i edificacions agràries possible. Creiem, per tant, interessant de promoure la reflexió i el debat sobre aquesta temàtica, amb la finalitat d’aportar més eines i recursos a la societat pagesa a partit de diferents projectes vigents en el territori català (Taula 1) i en altres regions (Taula 2). El debat conjunt entorn aquestes experiències pretén ajudar a contrastar opinions i desenvolupar futures eines de gestió.

Presentacions de la jornada:

Presentació Isabel Álvarez

Presentació Marta Vallès

Presentació Mireia Vilamala

Presentació Jordi Martí

Presentació Michel Baylac

Presentació Alejandro Rodríguez

 

Conclusions de la Jornada.

Programa de la jornada

 

4. Document. El municipi més enllà del casc urbà. 2012.

"El municipi més enllà del casc urbà", és un informe encarregat per la Fundació del Món Rural sobre el tractament de l’espai productiu agrari en la pràctica urbanística i l’ordenació del territori, un estudi comparatiu i amb propostes. L'informe va ser elaborat en 2012 per l'enginyer agrònom Raïmon Roda i Noya amb la coordinadicó de l'equip tècnic de la Fundació del Món Rural i que va comptar amb la col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalita de Catalunya. L'objectiu fonamental de l'informe és analitzar la relació entre l'activitat agrària i el planejament urbanístic.  

Document. El municipi més enllà del casc urbà. 2012.