La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Dones de muntanya, serveis d’atenció a les persones grans en zones de muntanya del Pirineu Lleidatà

El projecte Dones de Muntanya, serveis d’atenció a les persones grans en zones de muntanya del Pirineu lleidatà pretén potenciar l’ocupació i l’emprenedoria femenina en el sector serveis d’atenció a les persones. Els principals objectius són:

-   Potenciar l’ocupació i l’emprenedoria femenina en el sector serveis d’atenció a les persones, i diversificar i formular models empresarials a les zones de muntanya catalanes (Pirineu Lleidatà).

-   Identificar les zones més vulnerables, almenys tres zones del Pirineus (diagnosi), per a la posterior implementació de la prova pilot.

-   Configurar un grup de treball a la zona per a treballar i adaptar aquesta informació a la singularitat territorial del Pirineu Lleidatà i prepara els passos per a proposar  accions d’intervenció concretes a la zona.

El projecte Dones de Muntanya, serveis d’atenció a les persones grans en zones de muntanya del Pirineu lleidatà és la continuació de la feina realitzada en el marc de l’ocupació de les dones rurals, els serveis a les persones i el cooperativisme agrari.

La Fundació del Món Rural promou, el 2010, el projecte Dones i serveis d’atenció a les persones al món rural català. Models de gestió empresarial: Aproximacions des del Cooperativisme. L’ objectiu fou promoure l’atenció a la dependència al món rural i l’ocupació femenina a través del cooperativisme agrari. La iniciativa aborda per una banda quins són els territoris amb més oportunitats i per una altra quines són les millors opcions empresarials per a desenvolupar el projecte. 

L’any 2011 el projecte va desembocar en una prova pilot, SOCIAL COOP, en el marc dels projectes pilot subvencionats de la Red Rural Nacional, que impulsa la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, en col.laboració amb la del Món Rural, la Fundació catalana de Cooperació, Ara coop, cinc federacions de cooperatives agràries més (Asturies, Galicia, Aragó, València, Extremadura), La  Cooperativa d’Ivars, la d’Alcarràs i de Gandesa. La FMR s’encarrega de la transferència de la visió i de la metodologia i l’avaluació.

La nova línia de treball pretén desenvolupar el projecte en zones on el cooperativisme agrari no té una incidència tant important com en altres zones catalanes, però on els indicadors sociodemogràfics i econòmics si que la tenen.

L’ objectiu fou promoure l’atenció a la dependència al món rural i l’ocupació femenina a través del cooperativisme agrari. La iniciativa aborda per una banda quins són els territoris amb més oportunitats i per una altra quines són les millors opcions empresarials per a desenvolupar el projecte. (MÉS INFO: Diagnosi, informe de resultats i models empresarials

Diagnosi: Dones de muntanya. Serveis a les persones grans a les comarques del Pirineu lleidatà.

Jornada de presentació: Els serveis a les persones. Oportunitat per la dinamització econòmica del Pirineu. 15-11-2013