La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Codi de bones pràctiques en l’organització i celebració de curses i marxes per muntanya

Resum del projecte: 

El Codi de Bones Pràctiques en l’organització de curses i marxes per muntanya és un document de referència per a la planificació i celebració de curses i marxes per muntanya al medi natural de Catalunya. S’ha elaborat amb l’objectiu d’esdevenir un instrument d’ajuda i millora en l’organització i el desenvolupament d’aquest tipus d’esdeveniments, incloent-ne la planificació, la celebració i les tasques a dur a terme un cop acabat, a fi de garantir la seva compatibilitat amb la conservació del medi natural i amb les activitats dels actors econòmics del territori. A través d’un seguit de recomanacions i pautes de comportament, el Codi vol garantir un desenvolupament adequat, sostenible i respectuós d'aquestes activitats esportives. A més, posa en valor els múltiples beneficis que suposa per al territori fer un ús responsable dels entorns forestals i naturals i identifica els possibles impactes positius que aquestes activitats poden tenir per al territori, com ara la promoció dels espais naturals, la valorització econòmica dels entorns forestals i la difusió de valors de responsabilitat i respecte a la natura.

El Codi de Bones Pràctiques (CBP) és un document de referència per a la planificació i celebració de curses i marxes per muntanya al medi natural de Catalunya, que s’ha treballat en el marc d’un grup amb una àmplia representació d’actors del territori. El Codi pretén ser un instrument d’ajuda i millora en l’organització i el desenvolupament sostenible de les activitats esportives a fi de garantir la seva compatibilitat amb la conservació dels valors del medi i la resta d’usos i actors del territori.
Fer de les curses i marxes per muntanya, lluny d’un greuge, una oportunitat per posar en valor i promoure el territori i els respectius valors naturals i culturals, a partir del principi de la corresponsabilitat. Fer conèixer la realitat del món rural català, on els paisatges i entorns per on es desenvolupen són el resultat d’una activitat agrària històrica que cal respectar. Entre aquests, cal conèixer i respectar la propietat forestal, ja sigui de titularitat privada o pública.