La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Canvi climàtic

La FMR va participar activament en el procés d’elaboració del Pla d’acció per a la mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012, en el marc de la Convenció Catalana del Canvi Climàtic, aportant propostes en els àmbits agrari i de gestió forestal (Documentació a www.fmr.cat).

Objectiu General

Ser present de forma activa en el procés participatiu de la Convenció Catalana del Canvi Climàtic, presentant i analitzant les propostes de mitigació.

Objectius específics

Posicionar-se com un referent clau per treballar el canvi climàtic des de l’òptica rural, promovent el debat sobre els efectes i les implicacions d’adaptació de la societat en aquest escenari.

En un context en que el Govern de la Generalitat de Catalunya impulsava un planejament de mitigació i adaptació al Canvi Climàtic, el món rural ha de ser un actor més i important pel seu valor estratègic en la realitat catalana.

Participació activa en el procés impulsat per la Convenció Catalana del Canvi Climàtic i presentació/anàlisi de les propostes pel futur Pla d’Acció per la Mitigació del Canvi Climàtic (2008-2012).

Fer arribar la informació i el debat al món rural, per tal de facilitar la participació del conjunt de la societat.

Actes de presentació pública.