La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Avaluació tècnico-econòmica de nous cultius en les zones agràries catalanes demandats pel canvi d’hàbits alimentaris

Resum del projecte: 

La Fundació del Món Rural presenta els resultats de l’estudi “Avaluació tècnica i econòmica de nous cultius, demandats pel canvi d’hàbits alimentaris, en les zones agràries catalanes”.

La recerca establirà una primera aproximació sobre quins productes han experimentat un increment de la demanda en les principals vies de comercialització catalanes a causa de la introducció de nous hàbits alimentaris originats per la població immigrada en els últims anys i, per tant, quins poden ser més rendibles. A més, determinarà en quines zones agràries del territori català seria viable tècnicament l’explotació dels cultius demandats pel canvi d’hàbits alimentaris segons els condicionants del medi ecològic, estructurals i de la tecnologia de la producció. En darrer lloc, es realitzarà una avaluació econòmica de les explotacions dels cultius viables tècnicament per introduir una nova oportunitat de negoci en el camp agrari català. La recerca s’ha realitzat durant tot l’any 2009 i els resultats i les conclusions es faran públiques a durant el 2010, que poden ser d’especial interès per al sector primari.
Texte2  per el Perquè del projecte
 
Texte3  per a Actuacions