La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Avaluació de l’impacte econòmic dels habitatges d’ús turístic en el món rural català

Resum del projecte: 

Atès el creixent nombre d’habitatges d’ús turístic i el debat que susciten en relació a la resta de tipologies d’habitatge turístic al món rural, com els establiments de Turisme Rural, l’objectiu del projecte és disposar d’una valoració objectiva de l’impacte positiu i negatiu dels habitatges d’ús turístic en el món rural català.

 

Accés a l'estudi

Accés a la presentació

Estat del projecte: 
Finalitzat