La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Atles

Resum del projecte: 

Des de la Fundació del Món Rural volem reflexionar sobre les realitats específiques i diferencials del món rural català. Entenem la ruralitat com un espai amb activitats econòmiques dinàmiques i diversificades, amb les que els seus habitants preserven el territori i les seves riqueses naturals i culturals. Treballem per que es valori, es conegui i es difongui la contribució que fa la Catalunya rural i les persones que hi viuen i treballen al conjunt del país.

Atles de la nova ruralitat de Catalunya

L’“Atles de la nova ruralitat de Catalunya”, que ha estat impulsat per la Fundació del Món Rural (FMR), pretén ser un nou referent que permeti conèixer de prop la realitat del món rural català i una eina per trencar els tòpics sobre aquest àmbit. La tesi d’aquesta obra és que la forma de vida al món rural és cada cop més propera a la urbana, tot i conservar encara particularitats que la fan diferent. Des  d’aquesta perspectiva es desenvolupen diversos temes vinculats al món rural com ara la gestió de l’aigua, el despoblament, les energies renovables, els neorurals, les infraestructures i serveis o el pes a l’economia rural del turisme rural i la producció agrària. Aquesta obra vol ser un nou element per pal·liar el desconeixement que hi ha sobre el territori. El llibre ha estat elaborat per un equip del Departament de Sociologia i Geografia de la Universitat de Lleida (UdL) i encapçalat pel professor del mateix departament Sr. Ignasi Aldomà.

Aquest “Atles de la nova ruralitat de Catalunya” té els seus orígens en la voluntat de dotar-nos d’un document de base, visual, gràfic i d’alt valor per comprendre el Món Rural català. Va néixer amb la pretensió de donar una visió real i moderna de Catalunya, però des d’una perspectiva rural. Un document que fos un reflex acurat de la Catalunya interior, la menys poblada, la més agrària, on les activitats econòmiques i socials, i la seva gent s’hi veiessin ben descrits i reflectits, i tot això en relació amb tot el territori català.

Material pedagògic i web

A partir del material editat s’ha creat una plataforma web que acull material pedagògic adreçat a professorat i alumnes d’ESO. Una iniciativa que ha estat impulsada per la FMR, el Departament d’Educació, la Universitat de Lleida, i el Centre de Suport a la Innovació i Recerca Educativa de les Humanitats, Ciències Socials i Filosofia. El seu objectiu és difondre la “nova ruralitat” entre els joves catalans, per canviar d’arrel el desconeixement que sobre el territori es té en una societat com la catalana, eminentment urbana i que s’ha desvinculat majoritàriament del medi rural.

Amb aquesta plataforma web, la FMR i el Departament d’Educació volen, a més de posar a disposició de la comunitat educativa en particular i de la societat en general el material pedagògic generat a partir de l’Atles, posar a l’abast de tothom eines cartogràfiques i estadístiques bàsiques que permetin treballar el concepte de ruralitat d’una manera rigorosa.