La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Aiguader

Informe sobre l’ús de l’aigua en la producció agrària.

Objectiu General

Reflexionar sobre la disponibilitat i la gestió de  l’aigua.

Objectius específics

-   Impulsar la reformulació d’aquells paradigmes presents en el conjunt de la societat

-   Promoure determinacions i conclusions més raonades, rigoroses i justes en la consideració dels usos i/o abusos del bé “aigua”.

L’actual canvi global del planeta comporta alteracions importants en els processos i dinàmiques del cicle hidrològic, la qual cosa intensifica el debat sobre la gestió de l’aigua. L’activitat agrària és un dels sector que utilitza més aigua. Aquest sector és criticat per aquest ús malgrat la seva producció repercuteix directament en l’alimentació.

Elaboració de l’informe.

Actes de presentació als mitjans.