La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Agrofòrum

Resum del projecte: 

Web Agrofòrum

Plataforma de Reflexió i Debat sobre el sectors agrari, forestal i agroalimentari i el món rural de Catalunya .

- Agromillora Research SL
- Agroprés
- CAJAMAR Caja Rural
- Col·legi d’Enginyers de Forests de Catalunya
- Col·legi d’Economistes de Catalunya
- Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya
- Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya
- Col·legi Oficial d’EnginyCol·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya
- Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya
- Col·legi Oficial de Biòlegs de Catalunya
- Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya
- Cooperativa d’Ivars
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
- Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
- Fruits de Ponent Grup Cooperatiu
- Fundació Agrícola Catalana
- Fundació del Món Rural
- Fundació Triptolemos
- Institució Catalana d’Estudis Agraris
- PIMEC Agroalimentària
- Ros Roca Indox Cryo Energy, S.L.
- UAB – Facultat Veterinària
- UDG – Escola Politècnica Superior
- UdL – ETSEA
- UPC – ESAB
- UVic-UCC- Escola Politècnica Superio

AGROFÒRUM vol esdevenir un marc de debat plural, estable i de referència sobre els temes claus que impliquen als sectors agrari, forestal i agroalimentari i el món rural de Catalunya, front als reptes del segle XXI i amb la mirada posada en l’horitzó del 2050.

Els continguts d’AGROFÒRUM parteixen de l’interès del sector agroforestal i alimentari en sentit ampli. En aquest sentit les temàtiques no han de tenir forçosament un contingut només agroalimentari.

Els temes a tractar els organitzem en quatre eixos:

- VECTORS DE TENSIÓ ESTRUCTURAL (per ex. recursos energètics i tensions alimentàries)

- OPORTUNITATS TECNOLÒGIQUES (per ex. TICs i agricultura de precisió)

- CLAUS DE SOSTENIBILITAT (per ex. canvi climàtic i aigua)

- POLÍTIQUES, SISTEMES I ORGANITZACIONS (per ex. regulació de mercats i cooperativisme)

Es planteja crear aquesta plataforma de debat i reflexió sobre quin ha de ser el futur dels nostres sectors agrari, forestal i agroalimentari i el món rural de Catalunya amb la mirada posada en l’horitzó del 2050, a partir dels següensts aspectes:

1. La pressió sobre la producció, com a resultat del creixement demogràfic, el creixent procés d’urbanització, la millora del nivell de vida en amplis sectors de la població mundial, els canvis en els hàbits alimentaris i els usos energètics dels cultius.

2. El desenvolupament tecnològic, inimaginable fa solament una desena d’anys i conscients de que som al començament de la revolució biotecnològica, amb implicacions directes sobre la gestió d’actius biològics en el sector agrari.

3. Les tensions creixents en el proveïment de recursos naturals i les noves exigències mediambientals, per tal de garantir la sostenibilitat del nostre benestar, enfront els riscos cada cop més presents resultants de l’actuació antròpica (canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, degradació dels sòls….).

4. El sistema econòmic, basat en el creixement pel creixement tal i com avui està concebut, no és sostenible i a més ens porta a un procés de creixents asimetries i desigualtats. Cal, per tant, buscar i trobar alternatives que siguin capaces de convertir tots els potencials de coneixement i capital de la societat, en benestar i equilibri.

1. Conferències i Debats. AGROFÒRUM organitzarà periòdicament conferències i debats, amb l’objectiu de difondre, a la societat civil catalana, les problemàtiques, els coneixements, les posicions i els debats entorn a un tema en concret.

2. Xarxa interactiva. Per aportar continguts i difondres les activitats d’AGROFÒRUM