La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Resum executiu

Resum Executiu de l'estudi complet “Creació d’empreses i noves oportunitats d’ocupació en zones rurals: Detecció de nous jaciments i eines de finançament” presentat a la jornada “Anem per feina: oc

A partir de la situació actual, les tendències i evolució prevista de l’alimentació a Catalunya, en producció i consum, es vol fer propostes i recomanacions per a una millora de la dieta i la cultu

Presentació "Els camins ramaders i la transhumància a Catalunya" a la jornada del 7 d’octubre a Lleida.

L’Institut Cerdà elabora el Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari impulsat per la FMR i el Departament d’Agricultura.