La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Informes: "Béns Comunals, un sistema d’organització del passat per gestionar el present" que inclou “Termes tradicionals dels pobles del Pallars Sobirà”

L'informe “Béns Comunals, un sistema d’organització del passat per gestionar el present” que proposa la creació de la figura d'“El Comú” per a millorar la governança dels béns comunals en zones de muntanya. El text aprofundeix en la figura històrica dels bens comunals que aproximava la gestió del territori a la societat i que ha tingut un paper rellevant a l'Alt Pirineu i Aran. L'estudi conté recomanacions per a la millora de la gestió comunal del territori (pastures, boscos i muntanyes entre altres) i per afrontar els reptes de la gestió dels nous usos que poden acollir els béns comunals com són els turístics, energètics i d'ocupació del territori a partir d'infraestructures transportadores d'energia o les telecomunicacions. Una gestió que, per als experts autors de l'informe, s'ha de fer comptant amb les interessos de la gent que hi viu a la muntanya i està arrelada al món rural. La figura del “Comú” té referents d'experiències similars a Astúries, al Parc Natural i reserva de la biosfera de les Bardenas Reales a Navarra i amb les Iniciatives Comunals a la resta de l'estat.

El document ha estat elaborat per diferents experts, organismes de l'administració i agents locals i ha estat impulsat per la Fundació del Món Rural (FMR) i l'Institut de Desenvolupament i Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA). En el text s’assenyala que una gestió comunal del territori és més eficient i més sostenible econòmicament, ambientalment i socialment. A més, permetria que els beneficis dels nous usos (turístícs, energètics, etc) repercuteixen també entre els habitants locals. L'estudi ressalta que un sistema de governança comunal tant a escala local com regional que genera oportunitats i respostes creatives i efectives als reptes de gestió i conservació territorial que podria arribar on l’administració i les iniciatives privades no poden.

“Termes tradicionals dels pobles del Pallars Sobirà”

En aquest document s'inclou l'estudi “Termes tradicionals dels pobles del Pallars Sobirà” per part de Jesús Burgueño, geògraf, professor de la Universitat de Lleida que ha catalogat els termes municipals existents en el segle XIX. Aquest document és un primer assaig de la delimitació dels nuclis de població tradicionals i plasmació cartogràfica i de l'inventari de bens comunals que reclama l'informe per a poder promoure aquest tipus de governança. Aquesta identificació permetrà poder fer conscients els veïns de les zones rurals de muntanya del seu paper i alhora del marc legal que les regula.

Mapa a Instamaps de l'estudi Termes tradicionals dels pobles del Pallars Sobirà