La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Informe

Recopilació de programes similars a ODISSEU presentada a l’acte de presentació del projecte ODISSEU el dia 1 de desembre de 2011 al Centre Social i Cultural de l’Obra Social “la Caixa” de Barcelona

Estudi impulsat per la FMR i elaborat per la Universitat de Lleida que cerca delimitar quins productes alimentaris demandats per la immigració poden generar noves oportunitats per a l'agricultura c

Document de resultats presentat a l'acte de presentació del projecte ODISSEU el dia 1 de desembre de 2011 al Centre Social i Cultural de l’Obra Social “la Caixa” de Barcelona.

Diagnosi completa de l’estudi "Els moviments migratoris de la joventut rural: què ofereix el mercat laboral als i les joves

Atendre a les persones generant ocupació femenina a través del cooperativisme agrari.

Recull de recomanacions i propostes elaborat per un grup de treball impulsat per la FMR amb l’objectiu de promoure la recuperació d’aquest tipus de vies.

El 1er Informe Avançat de la Indústria Agroalimentària de Catalunya 2009, impulsat i coordinat per la Fundació del Món Rural.

El projecte Rudona ha assolit els tres anys que tenia programats quan es va signar l’acord entre les conselleries de Treball i Agricultura l’any 2007 amb importants assoliments.

Pàgines