La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Informe

L'informe “Béns Comunals, un sistema d’organització del passat per gestionar el present” que proposa la creació de la figura d'“El Comú” per a millorar la governança dels béns comunals en zones de

"El municipi més enllà del casc urbà", és un informe encarregat per la Fundació del Món Rural sobre el tractament de l’espai productiu agrari en la pràctica urbanística i l’ordenació del territori,

En la memòria es detallen les diferents actuacions portades a terme durant el curs escolar 2010-2011 en el marc del projecte Emprendre a la Meva Escola per a fomentar l’emprenedoria entre l’alumnat

Estudi sobre les activitats agràries minoritàries a Catalunya i aproximació al seu valor econòmic. 

Foment de l'esperit emprenedor al món rural a través de l'educació.

Ponència del Sr. Joaquim Rodriguez a la jornada “La regulación de la recol·lecció de Bolets a Catalunya” del 24 d’abril de 2012. 

Estudi complet de l'estudi "Present i futur de l’alimentació a Catalunya. Estudi prospectiu

Pàgines