La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Conclusió

Les curses per la muntanya són un fenomen en expansió i amb un fort creixement els darrers anys a Catalunya

El II Congrés Rural Smart Grids, celebrat a Lleida a finals de l’any passat demana lideratge polític i social per la “necessària extensió de la fibra òptica arreu del territori i per a l’impuls de

Conclusions de la jornada sobre “La regulació de la recol·lecció de bolets a Catalunya

La societat requereix energia ja que és un element clau per al seu desenvolupament.

Document de conclusions del I Congrés Rural Smart Grids celebrat a Barcelona el 2012.