La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Entrevista a Antoni Pujol, President de l’Associació  Cooperació Rural pel Desenvolupament

Amb quin objectiu neix l’ Associació de Cooperació Rural pel Desenvolupament ACORD? Què motiva la seva creació?

L’objectiu genèric de l’associació és el d’ajudar a aconseguir millores en el desenvolupament i en la rendibilitat, tant de les empreses agràries i indústries agroalimentàries com en altres àmbits del conjunt de l’entorn rural. Això fent-ho preferentment per la via d’impulsar acords de cooperació i col·laboracions, sobretot aquells que aprofitin la millora de les infraestructures públiques, de les innovacions tecnològiques que es vagin produint i de l’aplicació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

El punt clau de l’objectiu esmentat és el mecanisme de cooperació vertical entre agroindústries i explotacions agràries que facilita, en noves zones de regadiu, que els pagesos puguin incorporar produccions de primor ( de més valor afegit ) que faci molt més rendible la seva explotació que abans era de secà, tot resolent molts interrogants que es plantegen, com ara, què hi faré, qui m’ensenyarà a fer-ho, com ho finançaré, i, sobretot, qui m’ho comercialitzarà.

De fet, ACORD aglutina i consolida –a partir de 2014, any de la constitució de l’associació– el projecte Motors pel Segarra-Garrigues, que jo mateix havia creat en el si del DARP, basat en l’ experiència i metodologia d’Extensió Agrària i en la recomanació principal emanada d’un exhaustiu estudi de la Universitat de Saragossa  en l’àmbit de los riegos del Alto Aragon (Monegros), que convida a la cooperació entre agroindústries i pagesos per aconseguir els objectius dels nous regadius.

 

Com pot ajudar al desenvolupament del món rural?

La fixació de la població al territori és un objectiu que ACORD preconitza per tot projecte de millora i innovació d’infraestructures agràries, en base a la rendibilitat suficient de les explotacions transformades. Els acords de cooperació vertical entre agroindústries i explotacions, combinats amb altres fórmules de col·laboració, poden contribuir-hi i, així, ajudar al desenvolupament del món rural.  

 

Quins són els àmbits o àrees en les quals es pot treballar per aconseguir un desenvolupament efectiu del món rural?

Per desenvolupar les seves activitats ACORD s’organitza en àrees sectorials, com són :

- Àrea de blat de qualitat
- Àrea de fruits secs
- Àrea de fruita dolça
- Àrea de vinya i vi
- Àrea d’olives i oli
- Àrea d’ horta
- Àrea de doble collita anual en conreus extensius

I en àrees transversals, com són :

- Àrea d’alimentació, gastronomia i cuina
- Àrea de tecnologia agroalimentària
- Àrea de les TIC
- Àrea de la dona

En aquest sentit, els nostres estatuts diuen :  Vetllar per una presència activa de la dona en les diferents àrees de treball de l’associació, així com la posada en marxa d’activitats i projectes amb la seva participació preferent.

 

On teniu la vostra seu? I quin és el seu àmbit d’actuació?

El domicili de l’associació està ubicat a Montsonís, municipi de Foradada, comarca de La Noguera (Lleida), al carrer del Mig, número 10. L’àmbit territorial en el qual l’entitat porta a terme les seves activitats és tot el territori de Catalunya.

Com que l’inici de les nostres actuacions va ser el sistema Segarra-Garrigues, la seu vam voler que fos a una localitat del seu àmbit, en aquest cas Montsonís, on ACORD conviu i col·labora amb altres entitats que treballen pel territori en àmbits patrimonials, diferents dels estrictament rurals (patrimoni natural, arquitectònic i social) .

Podria haver estat també a Verdú, d’on son la major part del nucli inicial de socis i on radica una  part important de les activitats d’ACORD.

Encara que l’àmbit d’actuació està centrat en Catalunya, l’associació actua, si les circumstàncies ho requereixen, en altres comunitats autònomes de l’Estat Espanyol i estableix  també acords i col·laboracions amb altres entitats de qualsevol país del mon.

 

De quina manera ajuda ACORD a promoure l’acord entre els productors i les empreses pel que fa a la difusió de nous regadius?

ACORD actualment té activitat en els sectors de la vinya de regadiu, en la poma d’altura, del blat de qualitat, del pistatxer de regadiu. També, el sector de la doble collita anual ( ordi + pastone ).

Cadascun d’aquests sectors ( productes ) té una agroindústria ( o més d’una ) que actua/en com a motor. Així, la poma d’altura la lidera FRUITS DE PONENT d’Alcarràs, el blat de qualitat té com a motor CASA TARRADELLAS de Gurb, el pistatxer de regadiu el lidera GRUP BORGES de Tàrrega/Reus, la vinya en regadiu la impulsen el GRUP DE CELLERS DEL RIUCORB, CODORNIU I CELLERS TORRES (que conjuntament amb ACORD han establert un conveni en el que també hi participen la Comunitat de Regants del S-G,  ASG ( Aigües Segarra-Garrigues ) i Consell Regulador Costers del Segre. El sector de la doble collita anual ( ordi + pastone ) el lidera la COOPERATIVA d’IVARS que ja ha cobert l’objectiu de producció que necessita cada any.

En funció de la característica del sector de que es tracti ( producció anual o plurianual / espècie nova o coneguda / innovacions tècniques i empresarials a introduir/....), s’estableix un contracte de cooperació win win on ACORD fa la proposta inicial, actua de mitjancer en l’establiment i perfeccionament de les seves clàusules i en fa el seguiment i avaluació per la millora.

Pel finançament de les inversions, ACORD ha establert, fins a la data,  acords amb dues entitats financeres ( Agrobank  CaixaBank  i Banc de Sabadell ) que han adaptat els seus productes a les necessitats del sector de que es tracta.

Cadascun dels sectors esmentats aporten valor afegit a les explotacions agràries ( que han de reestructurar-se  per passar de secà a regadiu ) i a les agroindústries.

Es fa de la següent manera:

Les explotacions agràries reben el know how ( aquí ACORD proposa i/o implementa plataformes experimentals, si s’escau) i s’asseguren la comercialització de les noves produccions a un preu win win de les agroindústries.

Les agroindústries que actuen de motor i que necessiten incrementar la producció, qualitat, diversificació i traçabilitat del producte elegit, reben la  producció necessària de les explotacions cooperants.

 

Quines són les principals dificultats que troben aquestes persones en l’inici del seu projecte empresarial?

Ho deia en línies anteriors i fa referència a les preguntes: què hi faré, qui m’ensenyarà a fer-ho, quines noves eines necessitaré, com ho finançaré, qui m’ho comercialitzarà, etc.

És evident que una explotació que passa de secà a regadiu ha de tenir resposta a aquestes preguntes i moltes altres. S’ha vist com hi ha hagut regressió en les parcel·les que s’havien posat en reg per manca de rendibilitat del conreu en regadiu.

Tenir resolta la comercialització, la formació/assessorament i el finançament de la nova producció és fonamental a l’hora de fer el canvi de secà a regadiu. Pot ajudar la cooperació vertical win win.

 

Les dinàmiques de treball compartit han vingut per quedar-se o són una eina que temporalment ha ajudat a moltes petites iniciatives a tirar endavant?

Les fórmules de cooperació vertical, de col·laboració, d’ajuda mútua, d’intercanvi, de treball compartit, entre els actors del desenvolupament agrari/ rural són les eines actuals i de futur.

Considerem que la cooperació vertical win win entre agroindústries i explotacions és una autèntica innovació amb resultats molt esperançadors, sobretot aplicada a resoldre necessitats manifestes d’ambdues parts.

Durant aquests més de 4 anys d’activitat, de la nostra associació hem vist com s’ha anat desenvolupant acords i col·laboracions de tota mena entre explotacions i entre agroindústries que, per altra banda, no són nous però sí actualitzats. (convenis, acords de treball en comú, grups de maquinària, de poda, de recol·lecció, fórmules d’arrendament (amb fix i variable), d’assessorament, etc.

 

Quines són les perspectives i reptes de futur en les activitats que porteu a terme?

Com deia, la nostra associació ha cobert una bona etapa de 4 anys de trajectòria. Amb resultats  incipients però, satisfactoris pels nostres associats, i també pel desenvolupament agrari i rural del Segarra-Garrigues i altres territoris.

Ara tenim posades les nostres esperances en el PECT (Projecte d’especialització i competitivitat territorial ) dels MOTORS PEL SEGARRA-GARRIGUES, que ACORD ha sol·licitat conjuntament amb l’Ajuntament de Tàrrega, l’IRTA i la Fundació Mas Badia, amb participació també d’altres entitats.

Aquest projecte PECT, amb finançament de FEDER i Diputació de Lleida, ens ha de permetre potenciar la nostra activitat i incrementar el nivell de referències en cadascun dels 5 sectors proposats. Esperem que aviat es resolgui favorablement.