La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Diagnosi Dones i serveis d’atenció a les persones al món rural català.

Diagnosi, detecció de necessitats al territori