La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Presentació Sr. Ivà Gallego. Jornada Pagesos i pastor. Un model sostenible, la tradicio posada al dia

Naixement d'un sòl cultivable