La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Ponència sobre l’estudi “Avaluació tècnico-econòmica de nous cultius demandats pel canvi d’hàbits alimentaris en les zones agràries catalanes”

Ponència de la FMR i la Universitat de Lleida presentada a la jornada "Immigració i alimentació, noves oportunitats per al sector agrari català" celebrada el 21 de setembre de 2010 a l'Escola de Capacitació Agrària de Mas Bové.