La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Context actual: la recol·lecció de bolets silvestres als espais forestals catalans

Ponència del Sr. Juan Martínez de Aragón del Centre Tecnològic Forestal (CTFC) a la jornada “La regulació de la recol·lecció de Bolets a Catalunya” del 24 d’abril de 2012 amb el títol "Context actual: la recol·lecció de bolets silvestres als espais forestals catalans".