La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Ponència “Estudi d’anàlisi de les línies de finançament públic per a la creació d’empreses”

“Estudi d’anàlisi de les línies de finançament públic per a la creació d’empreses i avaluació de la seva adaptació als nous jaciments d’ocupació detectats. Propostes d’adequació i millora”, ponència del Sr. Albert Huerta de Seiba a la jornada “Anem per feina: ocupació al món rural català, què i com?” celebrada el 23 de novembre de 2011 a Lleida.