La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Memòria d’actuacions 2010-2011 del projecte EME

En la memòria es detallen les diferents actuacions portades a terme durant el curs escolar 2010-2011 en el marc del projecte Emprendre a la Meva Escola per a fomentar l’emprenedoria entre l’alumnat de les escoles rurals.