La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Ponències del I Congrés Rural Smart Grids

Presentacions dels diferents participants al I Congrés Rural Smart Grids agrupades per blocs: xarxes intel·ligents i energia, impacte social i territorial de les xarxes elèctriques i xarxes elèctriques intel·ligents i comunicacions.