La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Activitats agràries minoritàries en l’àmbit de Catalunya

Estudi sobre les activitats agràries minoritàries a Catalunya i aproximació al seu valor econòmic.