La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Dossier de presentació del projecte EME

Foment de l'esperit emprenedor al món rural a través de l'educació.