La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Compilació de la diagnosi del projecte ODISSEU. En castellà

Compilació de resultats i recomanacions.