La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Diagnosi ampliada del projecte ODISSEU

A la diagnosi realitzada en 2011 s’afegeixen les comarques del Priorat i l’Alt Urgell.