La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Marc legal en la recol·lecció de bolets

Recull de normativa i regulació sobre la recol·lecció de bolets.