La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Resultats de la diagnosi del projecte ODISSEU

Document de resultats presentat a l'acte de presentació del projecte ODISSEU el dia 1 de desembre de 2011 al Centre Social i Cultural de l’Obra Social “la Caixa” de Barcelona.