La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Diagnosi ODISSEU

Diagnosi completa de l’estudi "Els moviments migratoris de la joventut rural: què ofereix el mercat laboral als i les joves