La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Avaluació tècnico-econòmica de nous cultius demandats pel canvi d’hàbits alimentaris en les zones agràries catalanes

Estudi impulsat per la FMR i elaborat per la Universitat de Lleida que cerca delimitar quins productes alimentaris demandats per la immigració poden generar noves oportunitats per a l'agricultura catalana.