La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Resultats del projecte Social Coop

Atendre a les persones generant ocupació femenina a través del cooperativisme agrari.