La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Camins ramaders i transhumància a Catalunya. Informe de recomanacions i propostes

Recull de recomanacions i propostes elaborat per un grup de treball impulsat per la FMR amb l’objectiu de promoure la recuperació d’aquest tipus de vies.