La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Rudona. Assoliments i reptes de tres anys de projecte

El projecte Rudona ha assolit els tres anys que tenia programats quan es va signar l’acord entre les conselleries de Treball i Agricultura l’any 2007 amb importants assoliments.