La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Annex 1. Promig de contingut d’aigua virtual en alguns productes alimentaris per una mostra mundial de països (m3/ton)

Annex taules contingut aigua productes