La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Annex 2. Water footprint (“petjada d’aigua”) per diferents països del món. Període 1997-2001

Annex. Taules Països aterAnnex. Taules Països water Footprint