La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Rudona. Diagnosi de la realitat sociolaboral de les dones rurals a Catalunya 2007

Diagnòstic del projecte Rudona presentat a la jornada "Dona i treball en l'àmbit rural" el dia 30 de gener de 2008