La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

“Tot el que vols saber sobre la transhumància i les vies pecuàries a Catalunya”

Document extens de la FMR: Tot el que vols saber sobre la transhumància i les vies pecuàries a Catalunya.