La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Aigua; consum o ús? El món rural com a “Aiguader” de la població elements de reflexió

L’actual canvi global del planeta comporta alteracions importants en els processos i dinàmiques del cicle hidrològic, la qual cosa intensifica el debat sobre la gestió de l’aigua