La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Diagnosi del projecte “Dones de Muntanya, serveis d’atenció a les persones grans en zones de muntanya del Pirineu lleidatà”

Diagnosi